logo truehits
หน้าแรก
สมัครสมาชิก(สนับสนุน)
ตัวอย่างสถิติ
บริการ
สถิติเว็บไทย
สารบัญเว็บ
อันดับเว็บ | รายประเทศ
รายเดือน
อันดับ Mobile Apps
Thai Demographic
เว็บโหวต
จัดอันดับเว็บบล็อก
Top Sites
ถามตอบ
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจเว็บ
Catalog ยอดนิยม

1.ช๊อปปิ้ง(159)
2.ธุรกิจ(146)
3.การศึกษา(124)
4.ข่าว-สื่อ(121)
5.บันเทิง(110)
6.หน่วยงานราชการ,องค์กร(107)
7.ท่องเที่ยว(100)
8.อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(92)
9.กีฬา(85)
10.ยานยนต์(81)
11.ธนาคาร-การเงิน(64)
12.บุคคล-สังคม(63)
13.สุขภาพ(62)
14.มือถือ-พีดีเอ(40)
15.เกมส์(39)
16.คอมพิวเตอร์(36)
17.อินเทอร์เน็ต(34)
18.ศิลปะ-วัฒนธรรม(30)
19.บ้าน(2)
20.บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(1)
Web Directory

ช๊อปปิ้ง
ธุรกิจ
การศึกษา
ข่าว-สื่อ
บันเทิง
หน่วยงานราชการ,องค์กร
ท่องเที่ยว
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง
กีฬา
ยานยนต์
ธนาคาร-การเงิน
บุคคล-สังคม
สุขภาพ
มือถือ-พีดีเอ
เกมส์
คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
ศิลปะ-วัฒนธรรม
บ้าน
บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่


รายงานสถิติ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2014


Hot Topic

Trends
Dictionary
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครบัตรเครดิต
ไม้เทียม
จดทะเบียนบริษัท
 
 
   
  TEXT LINK
  ลงข้อความประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง A
 • JobTh.com : อันดับ 1 หางาน สมัครงาน งาน ตำแหน่งงานว่าง งานราชการ และ งาน Part Time ในไทย! •  
   

  keywords

  PR

  traffic

  catalog

  webvote

  index

  XML
   
    •แสดงทุกเว็บในหมวด เรียงตาม UIP •เรียงตาม Pageviews •เรียงตาม % การเปลี่ยนแปลง UIP
   
    ข้อมูล keyword ที่ได้มาจากทุกเว็บไซต์ รวมกันในหมวดนั้น และ update รายวัน
  ท่านสามารถใส่คียเวริ์ด ลงในช่องเพื่อค้นหา ว่า คียเวริ์ด นั้นเป็นที่นิยมมากน้อยอย่างไร ได้
  แสดง ข้อมูล Keyword ในหมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร >> กรม ย้อนหลัง 7 วัน
  Keyword2015-05-152015-05-162015-05-172015-05-182015-05-192015-05-202015-05-21
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ164835262342
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี00000022
  www.opdc.go.th50112171116
  กรมสถิติ00000015
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ สมัครงาน00000015
  สถิติ030841215
  สนง.สถิติแห่งชาติแม่ฮ่องสอน00000013
  กพร34762141610
  แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน00001010
  swot analysis สำนักงานสถิติ00000010
  lสำนักงานสถิติจังหวัติร้อยเอ็ด0000009
  สำนักงาน ก.พ.ร.0200539
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ4184249238
  สถิติการจดทะเบียนโรงงาน0000008
  ตารางสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย 25530000007
  สถิติโลกร้อน0000007
  ตัวอย่างการนำเอาสถิติไปใช้ในชีวิตประจำวัน0000006
  ประชากรผู้สูงอายุ 25580000006
  รายงาน เรื่องสถิติกับชีวิตประจำวัน0000006
  www.bkk.nhso.go.th0000005
  กพร.0017155
  อัตราการเกิดของประชากรไทย 25570000004
  สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย 25570000004
  สนง สถิติแห่งชาติ0000004
  หน่วยงานทางมหาชน0000003
  สํานักงาน กพร1000023
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0000003
  เลขาธิการ ก.พ.ร. 25580000003
  แห่นญายม0000003
  พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.25580000112
  แผนยุทธศาสตร์ระบบราชการไทย0000002
  opdc.go.th0002102
  ตัวอย่างคู่มือประชาชน0011002
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน0000002
  กฏหมายอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน0000002
  การบริหารความเสี่ยงกพร.0000002
  ประชากรนครราชสีมา25580000002
  จังหวัดที่ใช้งานมากที่สุด0000002
  คู่มือการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาต0000002
  ข้อมูลยาเสพติดในปัจจุบัน0000002
  ประชากรปี580000001
  เอกสารการตรวจสอบภายในฌทศบาล0000001
  กพรกโเ0000001
  การพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพ0000001
  โลโก้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง0000001
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.0000001
  พรบ.หอพัก0000001
  หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ0012001
  โครงการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน0000001
  พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25580000001
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ0000001
  www.opdc.th.th0000001
  สำนักงาน กพร1205251
  คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก อปท.0000001
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25580000001
  สารสถิติ0000001
  สมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ0000001
  สถิติจํานวนประชากรไทย 25570000001
  การจัดทำคู่มือประชาชน1000001
  webintranet.nso.go.th0000001
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ทางคณิตศาสตร์0000001
  ก.พ.ร.7002021
  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน0000001
  กพ1000011
  พระราชบัญญัติที่กำลังประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในปี 25580000001
  ตัวอย่างปกรายงานสวยๆ doc0000001
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต0000001
  คู่มือสำหรับประชาชน0000301
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2000001
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ อปท.0000001
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 25580000001
  สำนักงาน ก.พ.0000001
  กระบวนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม0000001
  สรุป สาระ สำคัญ สถาบัน ทาง การเมือง ตาม รัฐธรรมนูญ 2557 ประเด็น โครงสร้าง บทบาท หน้าที่0000001
  คำบรรยาการบริหารกิจการบ้ามเมืองที่ดี0000001
  ผล best practice พัฒนาคู่มือผล 0000001
  www.opdc.go.th/ คู่มือปฏิบัติเพื่อประชาชน0000001
  opdc0103541
  สัมมนาkpi0000001
  การออกแบบองค์การโรงพยาบาลรัฐบาล0000001
  สํานักงาน กพ0000001
  เทปคำบรรยากฎหมายบริหารบ้านเมืองที่ดี0000001
  ร่างรัฐธรรมนูญปี2540เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย0000001
  คุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง0000001
  พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ0001001
  สํานักงาน ก.พ.ร0600021
  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0000001
  องค์การมหาชน หมายถึง0000001
  ศูนย์บริการร่วม0000101
  qa,โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์0000001
  สรุปรัฐธรรมนูญ 25500000001
  การจัดทำแผนทบทวนภารกิจ0000001
  คณะกรรมการ กพร.0000001
  กิจการร่วมค้าในประเทศไทย0000001
  คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ0000001
  ปลูกจิสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น0000001
  ดร.ไชยา ยิ้มวิไล0000001
  แบบฟอร์มสำหรับขอชื่อผู้ใช้งานระบบพระราชบัญญัติความสะดวกในการพิจา0000001
  คุรุสภาห่วย0000001
  มติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการ0000001
   
  TOP
  บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551116637
  Copyright 2006 Truehits.net. All rights reserved. Contact Us , ข้อตกลงบริการ , ลงโฆษณา