logo truehits
หน้าแรก
สมัครสมาชิก(สนับสนุน)
ตัวอย่างสถิติ
บริการ
สถิติเว็บไทย
สารบัญเว็บ
อันดับเว็บ | รายประเทศ
รายเดือน | Today
อันดับเว็บปี 2016 (ใหม่)
อันดับ Social
อันดับ Mobile Apps
Thai Demographic
เว็บโหวต | เว็บบล็อก
Top Sites
ถามตอบ
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจเว็บ
Catalog ยอดนิยม

1.ช๊อปปิ้ง(130)
2.ธุรกิจ(129)
3.ข่าว-สื่อ(123)
4.การศึกษา(107)
5.บันเทิง(98)
6.หน่วยงานราชการ,องค์กร(95)
7.ยานยนต์(89)
8.กีฬา(83)
9.ท่องเที่ยว(82)
10.อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(71)
11.บุคคล-สังคม(57)
12.สุขภาพ(57)
13.ธนาคาร-การเงิน(55)
14.มือถือ-พีดีเอ(33)
15.คอมพิวเตอร์(30)
16.เกมส์(29)
17.อินเทอร์เน็ต(28)
18.ศิลปะ-วัฒนธรรม(18)
19.บ้าน(2)
20.บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(1)
Web Directory

ช๊อปปิ้ง
ธุรกิจ
ข่าว-สื่อ
การศึกษา
บันเทิง
หน่วยงานราชการ,องค์กร
ยานยนต์
กีฬา
ท่องเที่ยว
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง
บุคคล-สังคม
สุขภาพ
ธนาคาร-การเงิน
มือถือ-พีดีเอ
คอมพิวเตอร์
เกมส์
อินเทอร์เน็ต
ศิลปะ-วัฒนธรรม
บ้าน
บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่


รายงานสถิติ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2015


Hot Topic

พัฒนาเว็บไซต์
Trends
Dictionary
สลากกินแบ่งรัฐบาล
พลาสวูด
พิซซ่า
 
 
 
   
  TEXT LINK
 
www.balasevic.net แหล่งข้อมูลความรู้กล้องติดรถยนต์ เครื่องมือวัดอุุณหภูมิความร้อน คุณสมบัติและประโยชน์ของกล้องติดรถยนต์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Infrared และแนะนำเว็บ ursi2011.org ข้อมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Infrared ประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านกล้องติดรถยนต์ และแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Infrared รวบรวมข้อมูลของกล้องติดรถยนต์ในประเทศไทย 
 

keywords

PR

traffic

catalog

webvote

index

XML
 
  •แสดงทุกเว็บในหมวด เรียงตาม UIP •เรียงตาม Pageviews •เรียงตาม % การเปลี่ยนแปลง UIP
 
  ข้อมูล keyword ที่ได้มาจากทุกเว็บไซต์ รวมกันในหมวดนั้น และ update รายวัน
ท่านสามารถใส่คียเวริ์ด ลงในช่องเพื่อค้นหา ว่า คียเวริ์ด นั้นเป็นที่นิยมมากน้อยอย่างไร ได้
แสดง ข้อมูล Keyword ในหมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร >> กรม ย้อนหลัง 7 วัน
Keyword2016-11-262016-11-272016-11-282016-11-292016-11-302016-12-012016-12-02
จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 255900000011
สำนักงานสถิติ0060008
อายุเฉลี่ยคนไทย 25590000007
สถิติ0000227
webintranet.nso.go.th0000007
หน่วยงานใดสำรวจสำมะโนครัวประชากร0000005
สํามะโนประชากร 2559 อายุ0000003
สํานักสถิติแห่งชาติ0000003
หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร0000002
สำนักงานสถิติแห่งชาติ00523002
คณะอนุกเ€0000002
การสํามะโน หมายถึง0000002
สํามะโนประชากร 25590000002
สํานักงานสถิติแห่งชาติ00511322
ศูนย์ บริการ ราชการ0000001
one of the best air forces in asean คือ0000001
sdu องค์การมหาชน0000001
กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคคือ0000001
การบริหารแบบมีส่วนร่วม0000001
พ.ร.บระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25340000001
3ขัอในการรับข่าวสาร0000001
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คือ0000001
หลักธรรมาภิบาล10ประการ0000001
pmqa คือ0001101
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน้าที่0000001
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ0000001
หน้าที่วันอังคารที่ 290000001
ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม0000001
คตป0000001
สํานักงานกรรมการอาหารและยา หน้าที่0000001
0000000
nso.go.th00002130
สถิติเมาแล้วขับ0000090
www.webmail.nso0000070
25430000070
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0100040
pmqa0000030
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน้าที่0000020
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน้าที่0000020
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร การประเทศ0000010
pmqa 25600000010
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (local economy) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ (area based)0000010
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่0000010
i am ready กพร.0000010
สมัครสอบสถิติ0000010
ระบบบริการสุขภาพหน่วยรัฐและหน่วยเอกชน0000010
สายด่วนร้องทุกข์ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0000010
ปราณี ภาษีผล0000010
ระบบราชการไทย สิ่งจูงใจคือ0000010
ระบบบริการสุขภาพหน่วยเอกชน0000010
มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ0000010
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค0000010
วัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชกุล0000010
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี0000010
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย0000010
ประเด็นสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน0000010
สำนักพระราชวัง สังกัดกระทรวงใด0000010
หน่วยงานของรัฐมี0000010
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ0000010
แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กพร0000010
ประกาศ มติ ค รม0000010
หลักการจัดตั้งองค์การมหาชน0000010
มาตรการกำกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ0000010
สถิติการเพิ่มขึ้นของยาเสพติด0000700
ประเทศไทยครัวเรือน0000600
จํานวนข้าราชการทั่วประเทศ 25590000500
จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 25590000400
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน กพร.0000300
pmqa กพร0000300
เอกสาร ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา กพร มาตรฐานกลาง0000200
ลาติดตามคู่สมรส ก.พ.0000200
เลขาธิการ กพร1000200
pmqa กระทรวงกลาโหม0000200
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์อย่างไรบ0000200
www.opdc.go.th พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวก0000200
หลักธรรมาภิบาล0011200
กระทรวงใหม่ 6 กระทรวง0000200
สถานการณ์ ผู้ สูงอายุ ไทย สถิติ ประชากร0000200
สถิติแห่งชาติ0000200
ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด0000200
รางวัล กพร 25590000100
เลขาธิการ ก.พ.ร0200100
www.opdc.go.th0000100
พรบ การดำเนินความสะดวก0000100
ธรรมาภิบาลใหม่ 10 ประการ0000100
alt จัดประชุม0000100
หลักธรรมมาภิบาล0000100
โลโก้สิงห์มหาดไทย0000100
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ0000100
คู่มือ pmqa 25590000100
แระโบชน์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม0000100
การพัฒนาการบริหารของกรมสวัสดิการ0000100
นปร0000100
บทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม0000100
เลขาธิการก.พ.ร.คนปัจจุบัน0000100
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม0000100
คู่มือแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน กพร.0000100
บริหารราชการไทยในอนาคตเป็นรูปแบบใด0000100
บทบาท กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม0000100
ระเบียบสำนักนายก ตรวจสอบและประเมินผล ฉบับ ๒0000100
 
TOP
บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551116637
Copyright 2006 Truehits.net. All rights reserved. Contact Us , ข้อตกลงบริการ , ลงโฆษณา