logo truehits
หน้าแรก
สมัครสมาชิก(สนับสนุน)
ตัวอย่างสถิติ
บริการ
สถิติเว็บไทย
สารบัญเว็บ
อันดับเว็บ | รายประเทศ
รายเดือน | Today
อันดับเว็บปี 2017 (ใหม่)
อันดับ Social
อันดับ Mobile Apps
Thai Demographic
เว็บโหวต | เว็บบล็อก
Top Sites
ถามตอบ
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจเว็บ
Catalog ยอดนิยม

1.ช๊อปปิ้ง(130)
2.ธุรกิจ(127)
3.ข่าว-สื่อ(124)
4.การศึกษา(106)
5.บันเทิง(96)
6.หน่วยงานราชการ,องค์กร(96)
7.ยานยนต์(87)
8.ท่องเที่ยว(82)
9.กีฬา(79)
10.อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(68)
11.ธนาคาร-การเงิน(56)
12.บุคคล-สังคม(56)
13.สุขภาพ(55)
14.คอมพิวเตอร์(30)
15.มือถือ-พีดีเอ(30)
16.เกมส์(28)
17.อินเทอร์เน็ต(28)
18.ศิลปะ-วัฒนธรรม(18)
19.บ้าน(2)
20.บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(1)
Web Directory

ช๊อปปิ้ง
ธุรกิจ
ข่าว-สื่อ
การศึกษา
บันเทิง
หน่วยงานราชการ,องค์กร
ยานยนต์
ท่องเที่ยว
กีฬา
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง
ธนาคาร-การเงิน
บุคคล-สังคม
สุขภาพ
คอมพิวเตอร์
มือถือ-พีดีเอ
เกมส์
อินเทอร์เน็ต
ศิลปะ-วัฒนธรรม
บ้าน
บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่


รายงานสถิติ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2016


Hot Topic

พัฒนาเว็บไซต์
Trends
Dictionary
สลากกินแบ่งรัฐบาล
พิซซ่า
 
 
 
   
  TEXT LINK
 
www.balasevic.net แหล่งข้อมูลความรู้กล้องติดรถยนต์ เครื่องมือวัดอุุณหภูมิความร้อน คุณสมบัติและประโยชน์ของกล้องติดรถยนต์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Infrared และแนะนำเว็บ ursi2011.org ข้อมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Infrared ประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านกล้องติดรถยนต์ และแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Infrared รวบรวมข้อมูลของกล้องติดรถยนต์ในประเทศไทย 
 

keywords

PR

traffic

catalog

webvote

index

XML
 
  •แสดงทุกเว็บในหมวด เรียงตาม UIP •เรียงตาม Pageviews •เรียงตาม % การเปลี่ยนแปลง UIP
 
  ข้อมูล keyword ที่ได้มาจากทุกเว็บไซต์ รวมกันในหมวดนั้น และ update รายวัน
ท่านสามารถใส่คียเวริ์ด ลงในช่องเพื่อค้นหา ว่า คียเวริ์ด นั้นเป็นที่นิยมมากน้อยอย่างไร ได้
แสดง ข้อมูล Keyword ในหมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร >> กรม ย้อนหลัง 7 วัน
Keyword2017-01-162017-01-172017-01-182017-01-192017-01-202017-01-212017-01-22
สถิติคนจนในประเทศไทย0000004
สำนักงานสถิติแห่งชาติ6044004
พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก0000003
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 25590000002
เลขาธิการ ก.พ.ร. ปัจจุบัน1000002
องค์กรของรัฐประกอบด้วยอะไรบ้าง0000001
แผนกสุขภาพ มีหน้าที่อะไร0000001
หน่วยงานที่รับผิดชอบการสำมะโนประชากรคือ0000001
พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน0000001
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 90000001
พรบ.อํานวยความสะดวก1010001
ข้อมูลประชากร0000001
การบริหารภาครัฐแนวใหม่0000011
จํานวนประชากรไทย 25600000001
ประธาน คตป. 25600000001
socio economic household survey importance0000001
คะแนน cu tep นปร0000001
รักษาดินแดน0000001
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา ระบบบริหารราชการไทย ปี56-61 7ประเด็น0000001
กพร มีกี่คน0000001
ประธาน ค ต ป คน ปัจจุบัน0000001
ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์0000001
หน่วยงานการบริการภาครัฐ0000001
เลขาธิการ ก.พ.ร. คนปัจจุบัน0000001
การพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ0000001
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/1248390000001
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นปร รุ่น 100000001
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด0000001
หลักธรรมาภิบาล0000001
เลขาธิการ กพร0000001
0000000
ความแตกต่างในด้านรายได้ของคนเราเกิดจากอะไร0000030
administrative responsibility หมายถึง0000020
วัยทำงาน หมายถึง0000020
3-report risk opm กพร.0000020
เลขาธิการ ก.พ.ร. คนปัจจุบัน คือ0000020
การบริหารบ้านเมืองที่ดี good governance0000020
สถิติ0500020
pmqa 25600000110
ประธาน ค.ต.ป. คนปัจจุบัน0000010
หลักการบริหารงาน0000010
สอบ นปร0000010
สอบราชการยุคใหม่0000010
ประชากรไทย0000010
ความหนาแน่นของประชากรไทย0000010
หลังปี 40 ไม่สิทธิ์รับบำนาณ0000110
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข0000010
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good governance)0000010
อํานาจหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข0000010
pmqa0020210
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข0000010
สาระสำคัญพรบ บริหารราชการแผ่นดิน0000010
ก พ ร มี คณะ กรรมการ ผู้ทรง คุณวุฒิ ไม่ เกิน กี่ คน0000010
ประกาศ นปร.110000010
เลขาธิการ กพร. คนปัจจุบัน0000010
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)0000010
แผนพัฒนากฎหมาย0000010
นายอธิฐาน เอียดพวง 28 ปี ในการพัฒนาระบบ ศูนย์กลางข้อมูล ภาครัฐ เปิดให้รู้ ว่าสิทธิทั้งหมด ของประเทศ และ ส่วนบุคคล ครอบครัว เะ0000010
กพร อบรม0000010
ตัวชี้วัดทีกี่มิติ0000010
สำนักงานสถิติ00002000
สํานักงานสถิติแห่งชาติ422013900
ข้อมูลประชากรประเทศไทย0000500
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย 25590000400
pmqa รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 25600000300
พรบ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 25580000300
สํานักงาน กพร ที่อยู่0000200
ปัญหาบุหรี่สุรา0000200
pmqa อาจารย์กิตตินัฐ0000200
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้0000200
www.internet.nso.go.th0000200
pmqaกิตินัฐ0000200
pmqa อาจารย์กิตติณัฐ0000100
กพร คือ0000100
หน่วยงาน0000100
การใช้ timeline.ในการให้บริการ0000100
สำนักงานกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัดกระทรวง0000100
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ สำนักงาน ก.พ.ร.0000100
แผนที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา0000100
เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)0000100
แผนที่ กพ. ทำเนียบรัฐบาล0000100
ในอนาคตของราชการไทย0000100
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ0000100
ก.พ.ร. ย่อมาจาก0001100
การถ่ายโอนภารกิจ มีกี่ด้าน0000100
pmqa public sector management quality award facebook0000100
pmqa กิตติณัฐ0000100
สํานักงานสถิติแห่งชาติ en0000100
สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย 2559 สกอ0000100
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประกันชีวิต0000100
สถิติ สาธารณสุข 2559 เก็ก0000100
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ0000100
สํารวจการใช้อินเตอร์เน็ต 25580000100
ทดลองปฏิบัติราชการ ลาป่วยได้ไหม0000100
ธรรมาภิบาลจังหวัด คือ0000100
ทําบัตรประจําตัวประชาขน วันเสาร์ เซียร์รังสิต0000100
นักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 22 กพ.0000100
พรบ.อำนวยความสะดวก0001100
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี0000100
สูตรค่าป้องกันสาธารณภัย0000100
 
TOP
บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551116637
Copyright 2006 Truehits.net. All rights reserved. Contact Us , ข้อตกลงบริการ , ลงโฆษณา