logo truehits
หน้าแรก
สมัครสมาชิก(สนับสนุน)
ตัวอย่างสถิติ
บริการ
สถิติเว็บไทย
สารบัญเว็บ
อันดับเว็บ | รายประเทศ
รายเดือน
อันดับ Mobile Apps
Thai Demographic
เว็บโหวต
จัดอันดับเว็บบล็อก
Top Sites
ถามตอบ
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจเว็บ
Catalog ยอดนิยม

1.ช๊อปปิ้ง(34)
2.ธุรกิจ(33)
3.บันเทิง(22)
4.ท่องเที่ยว(22)
5.กีฬา(19)
6.อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง-เกี่ยวกับบ้าน(17)
7.สุขภาพ(15)
8.การศึกษา(12)
9.ยานยนต์(12)
10.ข่าว-สื่อ(12)
11.เกมส์(10)
12.มือถือ-พีดีเอ(9)
13.ธนาคาร-การเงิน(8)
14.อินเทอร์เน็ต(8)
15.คอมพิวเตอร์(7)
16.บุคคล-สังคม(6)
17.ศิลปะ-วัฒนธรรม(5)
18.หน่วยงานราชการ,องค์กร(5)
Web Directory

ช๊อปปิ้ง
ธุรกิจ
บันเทิง
ท่องเที่ยว
กีฬา
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง-เกี่ยวกับบ้าน
สุขภาพ
การศึกษา
ยานยนต์
ข่าว-สื่อ
เกมส์
มือถือ-พีดีเอ
ธนาคาร-การเงิน
อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์
บุคคล-สังคม
ศิลปะ-วัฒนธรรม
หน่วยงานราชการ,องค์กร


รายงานสถิติ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2014


Hot Topic

Trends
Dictionary
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครบัตรเครดิต
ไม้เทียม
รถมือสอง
ประกาศขายรถ
HONDA CIVIC มือสอง
รถมือสอง เชียงใหม่
บางพูด
จดทะเบียนบริษัท
 
 
   
  TEXT LINK
  ลงข้อความประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง A
 • JobTh.com : อันดับ 1 หางาน สมัครงาน งาน ตำแหน่งงานว่าง งานราชการ และ งาน Part Time ในไทย! •  
   

  keywords

  PR

  traffic

  catalog

  webvote

  index

  XML
   
    •แสดงทุกเว็บในหมวด เรียงตาม UIP •เรียงตาม Pageviews •เรียงตาม % การเปลี่ยนแปลง UIP
   
   
  ข้อมูล keyword ที่ได้มาจากทุกเว็บไซต์รวมกันในหมวดนั้น และ update รายวัน
  ท่านสามารถใส่คียเวริ์ด ลงในช่องเพื่อค้นหา ว่า คียเวริ์ด นั้นเป็นที่นิยมมากน้อยอย่างไร ได้
    +  All Keyword
  ข้อมูล Keyword ประจำวันที่ (2015-03-26) หมวดย่อย "กรม" ในหมวด "หน่วยงานราชการ,องค์กร"
  (not provided)957
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ30
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ26
  การเก็บข้อมูลสถิติ23
  ปัญหาหนีสินระดับชาติ20
  สำรวจความคิดเหน็นประชาชน10
  www.nso.co.th9
  ความคิดเห็นรายได้ประเทศไทยในปัจจุบัน9
  ศูนย์ข้อมูลที่น่าสนใจในประเทศไทย คือ9
  www.nso.go.th8
  หน่วยงานสถิติแห่งชาติ8
  สำนักงาน ก.พ.ร.6
  จํา น วน ประชากร ไทย ใน ปัจจุบัน6
  %$http://www.nso.go.th5
  กฎกระทรวงไกล่เกลี่ย4
  one of the best air forces in asean คือ4
  การบริการร้านอินเตอร์เน็ต4
  ปัญหาความเครียด สถิติ4
  ข่าวเด่นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง4
  ส านักงานสถิติแห่งชาติ4
  สุขภาพจิตของคนไทย4
  ข้อมูลด้านสถิติ3
  จํานวนประชากรไทย 25583
  จำนวนประชากรไทย 25583
  กพร.คือ2
  การแถลง พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต2
  ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ2
  พรบ อํานวยความสะดวก 25582
  ทวิน ทาวเวอร์ การประชุมสัมมนา เมษายน2558 2
  ก.พ.ร2
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25582
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 25562
  คู่มือการอนุญาตของทางราชการ2
  กราฟแสดงการเกิดอุบัติเหตุ2
  วิบูลย์ทัต nso2
  สถิติอุบัติภัยจากการจราจรจังหวัดลำพูน2
  บทบาทการแบ่งรายได้ภาคครัวเรือน2
  family planning practice2
  คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ การอำนวยความสะดวก1
  กระจายอำนาจ ภารกิจถ่ายโอนให้ อปท. จำนวน 6 ด้าน จำนวน 245 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 50 ก1
  หน่วยงานรัฐ เป็นนิติบุคคล1
  จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ เครื่องชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล1
  การแสดงโขน โรงละครแห่งชาติ 25571
  กรมควบคุมมลพิษ1
  ธรรมาภิบาลหมายถภึง1
  เลขากพร.1
  กฎกระทรวง ว่า ด้วย การ ไกล่เกลี่ย1
  ความดีความชอบ อาจารย์1
  www.mua.go.th intranet1
  การบริหารหน่วยงานของรัฐ1
  4 พฤษภาคม 2558 หยุด1
  c7 ตำแหน่ง1
  โครงสร้างการบริหารภาครัฐ1
  ตัวอย่างคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก1
  ความมั่นคงองค์การมหาชน1
  พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25581
  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชน1
  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.25501
  ทุน กพ สามีผู้ติดตาม1
  พรบ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25581
  ทําไมเรียกพิมพ์เขียว1
  แนวทางการจัดทำคู่มือประชาชน1
  ภารกิจการกระจายอำนาจ ให้อปท.1
  พรบ.อำนวยความสะดวก ขออนุญาต ทางราชการ1
  โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน1
  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก1
  การมีส่วนร่วม1
  หลักจริยธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของไทย1
  ขั้นตอนการดำเนินงาน ตาม พรบ อำนวยความสะดวก1
  หลักธรรมาภิบาล 1
  เกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ1
  ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1
  หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ1
  พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก1
  ข่าวเด่น + การบริหารการเปลี่ยนแปลง1
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกแ่ก่ประชาชน พ.ศ. 25581
  สำนักปลัดนายก1
  ยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต คอรัปชัน1
  กพร1
  โครงสร้างระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550 ฉบับที่ึึ71
  การ พัฒนา ระบบ การ ผลิน หรือ บริการ1
  ประชากรไทย 25581
  สํามะโนประชากร 25571
  ประชากรไทย1
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา1
  รายได้ต่อหัวประชากรไทยปี25551
  thai1
  การบูรณาการราชการ1
  pmqa หมวดที่ 5 การรายงาน1
  นโยบายรัฐเอกชนเข้ามา ดำเนินการ ด้านการบริการสาธารณะ1
  เรียนเรื่องการจัดการสำนักงาน1
  idp กรมการพัฒนาชุมชน1
  no wrong door คือ1
  ทำงานผู้ดูแลเด็ก อบต1
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายกำลังทางอากาศ1
  เรียน e-learningสำนักงาน ก.พ.1
  กพร สมัครงาน1
  ธรรมาภิบาล1
  ระเบียบเวลาปฏิบัติราชการ1
  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ 25501
  สํานักงาน กพ1
  องค์กรใหม่ตามร่างรัฐธรรมนูญ1
  การกระจายอำนาจ ให้อปท. ภารกิจถ่ายโอน1
  จัดสวนในสำนักงาน1
   
  TOP
  บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551116637
  Copyright 2006 Truehits.net. All rights reserved. Contact Us , ข้อตกลงบริการ , ลงโฆษณา